LBKS

Koalicinės bendradarbiavimo Deklaracijos 10 metų sukakties minėjimas Kaune

2024 m. balandžio 27 d. Kaune, Šv. Jurgio kankinio Konvento bažnyčioje ir vienuolyno erdvėse iškilmingai paminėtos istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų 2014 m. balandžio 26 d. pasirašytos koalicinės bendradarbiavimo Deklaracijos 10-osios metinės.

Tuo metu keturiolika organizacijų, pripažįstant esamą bendrumą, numatomą veiklą, puoselėjant Lietuvos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, kultūros paveldo palikimą, paskelbė Lietuvos kilmingųjų ir jų palikuonių asociacijų bendradarbiavimo Deklaraciją.

Buvo numatytas ir dešimtmetį sėkmingai vyko bendras darbas genealogijos, heraldikos, humanitarinio mokslo, švietimo srityse; istorinių sukakčių minėjimo, atmintinų paminklinių objektų statybų įgyvendinimas; kultūros paveldo išsaugojimo, atkūrimo iniciatyvos; mokslinių konferencijų, labdaros renginių, istorinės atminties sklaidos visuomenei  darbai.

 

Iškilmingo renginio metu šventės dalyvius sveikino Šv. Jurgio Kankinio Konvento gvardijonas kunigas Tomas Žymantas; Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadovė Kristina Giedraitienė; Šv. Adalberto-LDK riterių ordino vadovas Artūras Giedraitis; Asociacijos LDK Atminties rūmai vadovas Danielius Vervečka;  Kauno ukrainiečių asociacijos Stožary vadovas Romanas Boreika ir narė Halyna Kubrak; Europos parlamento narys prof. habil. dr. Liudas Mažylis; Kauno miesto ceremonmeisteris, ilgametis Kauno ir Lietuvos bajorų organizacijų vadas Kęstutis Ignatavičius; Žemaičių bajorų draugijos vadas Stasys Kasparavičius ir kanclerė Stasė Jokšienė; Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius.

Visuotinai numatyta tęsti prasmingą bendradarbiavimą, atliepiant Deklaracijos tikslus.

 

 

 

LBKS, KABD informacija

LBKS

Įvyko rinkiminis NOKT narių susirinkimas

2024 m. Kovo 27 d. Vilniuje įvyko Nevyriausybinių organizacijų, stiprinančių Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos (NOKT) susirinkimas. Organizacijų deleguoti atstovai ir vadovai kartu su renginio svečiais aptarė aktualius visuomenei klausimus, kylančius iššūkius.

Susirinkimo metu LR Seimo narė Angelė Jakavonytė, NOKT pirmininkas Arnoldas Kulikauskis už indėlį NOKT veikloje, už pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą, Lietuvos saugumo ir valstybingumo stiprinimą įteikė padėkas Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadovams.

Susirinkimo metu išrinkta NOKT vadovybė 2024 m. laikotarpiui: NOKT pirmininkas – Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis, NOKT pirmininko pavaduotoja – Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadovė Kristina Giedraitienė.

 

LBKS informacija

LBKS

Lietuvos heraldikos tradicija – pripažinta vertybė. Iškilmingas renginys Vilniaus Rotušėje 2024 m. kovo 28 d.

2024 m. kovo 28 d. Vilniaus Rotušės didžiojoje salėje įvyko iškilmingas renginys, kurio metu visuomenei pristatytos į Lietuvos kultūros nematerialaus paveldo sąvadą įrašytos vertybės. Tarp jų – ir Lietuvos heraldikos tradicija.

Dalyvaujant LR Prezidentūros, vyriausybės, kultūros įstaigų atstovams, buvo pristatomos vertybių – tradicijų ir veiklų ypatybės, svarba visuomenės gyvenimui; įteikti pripažinimo sertifikatai.

Vienos iš vertybės Lietuvos heraldikos tradicija paraiškos teikėjų  – asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadovė Kristina Giedraitienė pristatymo kalboje pabrėžė heraldikos – mokslo ir meno svarbą asmens, šeimos, giminės istorinei atminčiai, tradicijos puoselėjimą ir perdavimą jaunimui.

2024 m. kovo mėn. į Lietuvos kultūros nematerialaus paveldo sąvadą buvo įrašyta net 11 vertybių – bendruomenių, asociacijų puoselėjamų tradicijų ir veiklų. Asociacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas aktyviai dalyvavo vertybės Lietuvos heraldikos tradicija teikime, parengiamajame vertybės pripažinimo darbe, bendradarbiaujant su Lietuvos heraldikos komisija prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija,  Lietuvos savivaldybių asociacija, mokslo institucijomis, muziejais, heraldikos srityje dirbančiais dailininkais, kt.

Lietuvos heraldikos – valstybę, vietoves, asmenis, institucijas, korporacijas išskiriančių herbų kūrimo ir naudojimo taisyklių sistemos – tradicija mena XIV a., kai atsirado herbiniai Lietuvos valdovų, kunigaikščių ir kilmingųjų antspaudai, specifiniai lietuvių linijiniai herbiniai ženklai, formavosi valstybinė, žemių heraldika. Vėliau ši socialinės komunikacijos prasme svarbi tradicija išplito Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje, apimdama viešas ir privačias gyvenimo sritis.

Šiuo metu heraldinė praktika patiria renesansą. Specifine technika ir tam tikromis taisyklėmis pasižymintis heraldinis menas puoselėjamas specialų pasirengimą ir reikalingus įgūdžius turinčių mokslininkų bei menininkų. Turimi ir naujai kuriami herbai, herbiniai ženklai yra naudojami kaip šeimą, giminę, bendruomenes, visą tautą vienijantis ženklas ir atlieka komunikacinę funkciją – įprasmina ir parodo valstybės, institucijų, šeimų istoriją ir statusą, puoselėjamas tradicijas, įamžina svarbių įvykių atminimą. Herbiniuose ženkluose įprasmintos ir tarptautiniame bei nacionaliniame nematerialaus kultūros paveldo sąrašuose esančios vertybės. Patvirtintos heraldikos šventinimo ir pristatymo iškilmės skatina Lietuvos savivaldybių, regionų gyventojų bendruomeniškumą, stiprina tapatumo jausmą. Municipalinė heraldika atstovauja bendruomenes ir valstybinių renginių metu: naujai išrinktų Lietuvos Respublikos Prezidentų inauguracijose, svarbių valstybės istorinių įvykių minėjimuose, dainų šventėse ir kt.

Asociacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas skatina ir remia genealogijos, heraldikos, kitų istorijos sričių mokslo tiriamąjį darbą, plėtoja visuomenės domėjimąsi Lietuvos istorija, puoselėja genealoginį, heraldinį kultūros paveldo palikimą, puoselėja istorinį kilmingųjų šeimų, istorinės atminties palikimą. Organizuoja konferencijas, istorinių datų minėjimus, istorinės atminties įamžinimui skirtų atminimo lentų, skulptūrinių kompozicijų sukūrimą, periodiškai leidžia žurnalą „Lietuvos bajorų metraštis. Laikas ir likimai“, skiria paramą labdaros iniciatyvų, susijusių su praeities paveldo išsaugojimu ir kt. Šiose veiklose atspindimas ir heraldinis palikimas.

   

Kasmet į asociaciją Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas stojantiems naujiems nariams iškilmingoje aplinkoje yra išduodami Bajorystės pripažinimo Aktai – jie patvirtinami, pretendentams įrodžius savo kilmę iš kilmingųjų giminių. Itin svarbu, kad yra išduodami ir Jaunojo bajoraičio (bajoraitės)  liudijimai – taip nuo jaunų dienų skatinamas jaunimo susidomėjimas savo šeimos, giminės istorija. Neatsiejama dalis – pagal archyvinius dokumentus patvirtinto kilmingos giminės turėto herbo ir jo atvaizdavimas Bajorystės pripažinimo Akte.

Svarbi veiklos dalis – heraldinių ženklų, herbų paveldo sklaida visuomenėje, ypač supažindinant jaunimą.

Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas  yra nuolatinis virš 20 metų vykstančio respublikinio projekto „Giminės medis“ rėmėjas. Konkursą rengia Kauno tautinės kultūros centras. Konkurse dalyvauja moksleiviai iš visos Lietuvos, kasmet gaunama virš 100 konkursinių darbų. Viena iš konkursinių temų – Šeimos herbas, dalyviai pateikia sukurtą šeimos, giminės herbą, aprašo jo sukūrimą, simboliką. Tai puikus įtraukus jaunimo ugdymo pavyzdys – vienijantis, suburiantis visą šeimą, giminę, išsaugantis šeimų archyvinės medžiagos ryšį su dabartimi.

Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas skiria didelį dėmesį visuomenės narių, bendruomenių įtraukimui į heraldikos tradicijos puoselėjimo veiklas.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro informacija

Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo informacija

Plačiau: (https://savadas.lnkc.lt/lt/kas-vyksta/naujienos/nematerialaus-kulturos-paveldo-savade-gyvosios-ir-nykstancios-tradicijos-bendruomenes-ir-tauta-vienijantys-zenklai/)

 

Įteikiamas vertybės Lietuvos heraldikos tradicija liudijimo sertifikatas. Iš kairės: Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadovė Kristina Giedraitienė, Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkė Agnė Railaitė-Bardė, LR Kultūros viceministras Albinas Vilčinskas. Vilnius, 2024 m. kovo 28 d.

 

 

LBKS

Įvyko NOKT organizacijų posėdis

2023 m. gruodžio 14 d. Vilniuje įvyko Nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos valstybės gynybiniams pajėgumams stiprinti koordinacinės tarybos (NOKT) atstovaujamų organizacijų susirinkimas. NOKT narį  asociaciją „Lietuvos bajorų kraštų Susivienijimas“ atstovavo LBKS Vadė Kristina Giedraitienė.

Renginį moderavo NOKT pirmininkas Arnoldas Kulikauskis. Susirinkimo metu išklausytas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus plk. ltn. Virginijaus Vitalijaus Vilkelio pranešimas apie pakeitimus mobilizacijos modulyje, – „Valstybės mobilizacijos sistema ir pilietinis pasipriešinimas“.

Buvo apžvelgti Valstybės mobilizacijos sistemos pagrindiniai veiklos aspektai, informuota apie plačias galimybes supažindinti visuomenę  tam rengiant mobilizacijos mokyklą, organizuojant pranešimus, diskusijas, kursus.

Atkreiptas dėmesys į 2024 m. vyksiančias nacionalinės mobilizacijos pratybas, jose numatytas valstybinių institucijų užduotis. Ypač svarbus dėmuo  jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, mokytojų ir švietimo darbuotojų rengimas, visuomenės švietimas pilietinio pasipriešinimo klausimais.

Renginio pabaigoje įvyko pranešimo aptarimas, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM ženklo įteikimas NOKT organizacijoms.

 

 

Parengė Kristina Giedraitienė

NOKT vicepirmininkė

LBKS Vadė

LBKS

Susitikimas su Šveicarijos lietuvių bendruomene

2023 m. Gruodžio 2 d. Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Vadė Kristina Giedraitienė susitiko Šveicarijos Lietuvių bendruomenės nariais Berne.

Kasmetinėje Šveicarijos lietuvių bendruomenės kalėdinėje šventėje dalyvavo gausus būrys bendruomenės narių, Lietuvos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje bei Lietuvos ambasados Šveicarijoje atstovai.

Susitikimo metu buvo supažindinta su naujausiais leidiniais: bendruomenės narė IT specialistė Evelina Rimkutė apžvelgė savo eilėraščių ir miniatiūrų rinkinį.

LBKS Vadė Kristina Giedraitienė renginio dalyviams anonsavo ir Šveicarijos lietuvių bendruomenės bibliotekai perdavė asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas genealoginės krypties, istorinės atminties leidinius – žurnalus „Lietuvos bajorų Metraštis“, taip pat supažindino su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos inicijuotos monografijos „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės Akto signatarai“ sudarymo, leidybos aspektais, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

 

Kultūrinės programos metu  koncertavo Zürich’o menų universiteto studentės – Rugilė ir Lina Juknevičiūtės, Emilija Rosienė. Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė p. Jūratė Caspersen apžvelgė bendruomenės metinę veiklą, organizavo labdaros akciją asociacijos „Mamų unija“ veiklai paremti.

 

Susitikimo metu aptarti tolimesni bendradarbiavimo aspektai, išsaugant istorinę atmintį, plėtojant genealoginių, istorinių tyrimų lauką, įtraukiant į šią prasmingą veiklą ir moksleivius, jaunuomenę lietuvių tarpe Šveicarijoje.

 

LBKS informacija

Emilijos Giedraitytės nuotraukos

LBKS

Įvyko Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Suvažiavimas

2023 m. lapkričio 18 d. Kauno r., Raudondvario pilies ansamblio erdvėse įvyko iškilmingas ataskaitinis rinkiminis Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo (LBKS) Visuotinis narių susirinkimas – Suvažiavimas.

Suvažiavimo metu išklausytos LBKS Vado Egidijaus Matulevičiaus, Kanclerės Jovitos Antanaitienės ataskaitos; aptarta įvykdyta veikla, renginiai; pasidžiaugta plataus Lietuvos visuomenės susidomėjimo ir tarptautinio pripažinimo sulaukusiomis  Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo narių iniciatyvomis.

Aptarti reikšmingi pastarųjų metų istorinės atminties išsaugojimo darbai (ypatingai sveikintinas ir pažymėtinas skulptūrinės kompozicijos, skirtos Melno taikos 600-ųjų metinių sukakčiai paminėti, pastatymas Sudargo m., Šakių r. 2022 m. – įvykdytas išskirtinai visuomeninių organizacijų iniciatyva, savivaldos atstovų parama ir rėmėjų lėšomis); pažymėtina ir reikšminga publicistikos darbų leidyba, ypač jos sklaida jaunimo, moksleivių tarpe, skatinant bendradarbiauti leidinių sudaryme ir t.t.

Suvažiavimo metu įvyko LBKS Vado, Kanclerio, Revizoriaus, LBKS Legitimacijų Tarybos rinkimai 2023 – 2027 m. kadencijai.

Išrinkta:

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Vadė – Kristina Giedraitienė;

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Kanclerė  – Jovita Antanaitienė;

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Legitimacijų Taryba: 

Pirmininkas, narys Ignas Raila. Nariai – Prof. Habil. dr. Arvydas Palevičius, Dr. Gėlė Minkuvienė, Vilius Bučys, Petras Piekus.

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Revizijos komisijos pirmininkas Antanas Sirtautas.

Suvažiavimo metu numatyti artimiausių darbų projektai, svarstytos iniciatyvos; bendradarbiavimo aspektai, svarbūs Lietuvos ir tarptautiniu mastu, išsaugant istorinės atminties paveldą, kultūrinį istorinį palikimą.

 

LBKS informacija

LBKS

Naujas žurnalo „Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai. Nr. 3., 2023 m.“ numeris.

Malonu pasidžiaugti, kad išleistas naujas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo

žurnalo „Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai. Nr. 3., 2023 m.“ numeris.

Tekstų autoriai – mokslininkai, istorijos žinovai, kraštotyrininkai, LBKS Draugijų nariai, o kas ypač džiugina – ir jaunieji šeimų archyvų tyrėjai – daugiau nei du dešimtmečius vykstančio visos Lietuvos moksleivių konkurso „Giminės Medis“ 2022 m. laureatai.

Leidinio išskirtinumas – ir publikuojamos KABD nario p. Vitolio Sekliuckio fotografijos, vertinimo komisijų pripažintos prestižinių tarptautinių konkursų formatuose.

Žurnalo tiražas – 160 vnt., išleido spaustuvė „Morkūnas ir Co“, Kaunas.

Žurnalas išleistas geradarių lėšomis – Jums ir tekstų autoriams žurnalus dovanojame.

Visus susidomėjusius ir svarstančius tapti būsimo leidinio numerio bendraautoriais, taip pat norinčius žurnalą įsigyti maloniai prašome kreiptis el.p. krgiedraitiene@gmail.com

Prasmingo laiko su žurnalu!

 

Kristina Giedraitienė

KABD Vadė

 

LBKS

LBKS susirinkimas

Gerb. Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo nariai.
Kviečiame Jus į LBKS visuotinį narių susirinkimą-suvažiavimą.
Susirinkimas įvyks 2023 m. lapkričio 18 d. (šeštadienį) 12 val. Kaune Papilio g. 9.
Darbotvarkėje:
1. LBKS vado ataskaita.
2. LBKS kanclerio ataskaita
3. LBKS revizoriaus ataskaita
4. LBKS Legitimacijų tarybos pirmininko ataskaita.
5. LBKS narių pasisakymai.
6. LBKS vado rinkimai.
7. LBKS Legitimacijų tarybos rinkimai.
8. Diskusijos
LBKS

Skaitytojus pasiekė doc. dr. Jūratės Čirūnaitės (h. Rudnica) monografija

 2021 m. pabaigoje išleistas Kauno apskrities bajorų draugijos narės doc. dr. Jūratės Čirūnaitės mokslinių straipsnių rinkinys „Lietuvos totorių vardynas iki pavardžių susidarymo. XVI-XVII amžius“.

Knygą sudaro viena mokslinė studija ir trys moksliniai straipsniai, parašyti 1999-2021 metais. Pirminiai jų variantai jau buvo spausdinti mokslinėje spaudoje. Čia pateikiami patobulinti ir papildyti tekstai.

Studija skirta XVI-XVII a. Lietuvos totorių moterų vardynui. Joje aptariami moterų užrašymo istoriniuose dokumentuose standartai, tiriama moterų įvardijimo struktūra, nurodomi moterų įvardijimo būdai.

Straipsniuose aptariama asmenvardžių, iš kurių XVII a. formavosi Lietuvos totorių pavardės, raida XV-XVII a., nurodomos pirmosios pavardės, išvardijami XVI a. užfiksuoti Lietuvos totorių lietuviški antroponimai, taip pat tiriami 1565 m. LDK kariuomenės surašyme užrašytų totorių nelingvistiniai įvardijimo elementai (registro struktūra, išruošiamų žirgų užrašymo būdai, karių – raitelių ir pėstininkų – ekipuotės dalys ir ekipuotės komplektai).

Tikimės, šis leidinys sulauks didelio visuomenės susidomėjimo.

LBKS informacija

LBKS

Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai.

Nors dėl situacijos, susijusios su pandemija, patiriame įvairių apribojimų, saugodami save ir aplinkinius, išgyvenkime sunkų laikotarpį, tuo pačiu, pagal galimybes, neatsisakydami mėgstamų užsiėmimų, prasmingos veiklos, bendravimo.

2021 m. bajorų organizacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas  – Jūsų, mieli bajorai – dėka išleido puikų leidinį, nuolat sulaukiantį visuomenės susidomėjimo, pageidavimų įsigyti. Tad tęskime prasmingą veiklą!

Kviečiame dalyvauti parengiamajame tęstinio leidinio Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai.  Nr. 2 darbe – rašyti tekstus, prisiminimus, pateikti giminės ar herbų aprašymus, pasidalinti nuotraukomis, moksliniais tekstais ir t.t.  – visi Jūsų darbai laukiami!

Medžiagą prašome siųsti iki 2022 m. balandžio-gegužės mėn. el. paštu: platanas@tremex.lt

Tikėtina žurnalo leidybos data – 2022 m. antroje pusėje.

Rėmėjus ir aukotojus kviečiame pervesti aukas pagal šiuos rekvizitus:

Asociacija „Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas“

Sąskaitos numeris LT28 7044 0600 0829 6392

Rėmėjų, aukotojų vardai bus įrašomi leidinio pradžioje.

Laukiame Jūsų patarimų, pasiūlymų, idėjų leidybos klausimais. Kurkime Metraštį visi kartu!

Likime sveiki ir saugūs!

 

Kauno apskrities bajorų draugijos vadovė Kristina Giedraitienė