LBKS

Susitikimas su Šveicarijos lietuvių bendruomene

5 gruodžio, 2023

2023 m. Gruodžio 2 d. Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Vadė Kristina Giedraitienė susitiko Šveicarijos Lietuvių bendruomenės nariais Berne.

Kasmetinėje Šveicarijos lietuvių bendruomenės kalėdinėje šventėje dalyvavo gausus būrys bendruomenės narių, Lietuvos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje bei Lietuvos ambasados Šveicarijoje atstovai.

Susitikimo metu buvo supažindinta su naujausiais leidiniais: bendruomenės narė IT specialistė Evelina Rimkutė apžvelgė savo eilėraščių ir miniatiūrų rinkinį.

LBKS Vadė Kristina Giedraitienė renginio dalyviams anonsavo ir Šveicarijos lietuvių bendruomenės bibliotekai perdavė asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas genealoginės krypties, istorinės atminties leidinius – žurnalus „Lietuvos bajorų Metraštis“, taip pat supažindino su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos inicijuotos monografijos „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės Akto signatarai“ sudarymo, leidybos aspektais, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

 

Kultūrinės programos metu  koncertavo Zürich’o menų universiteto studentės – Rugilė ir Lina Juknevičiūtės, Emilija Rosienė. Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė p. Jūratė Caspersen apžvelgė bendruomenės metinę veiklą, organizavo labdaros akciją asociacijos „Mamų unija“ veiklai paremti.

 

Susitikimo metu aptarti tolimesni bendradarbiavimo aspektai, išsaugant istorinę atmintį, plėtojant genealoginių, istorinių tyrimų lauką, įtraukiant į šią prasmingą veiklą ir moksleivius, jaunuomenę lietuvių tarpe Šveicarijoje.

 

LBKS informacija

Emilijos Giedraitytės nuotraukos