LBKS

Įvyko Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Suvažiavimas

22 lapkričio, 2023

2023 m. lapkričio 18 d. Kauno r., Raudondvario pilies ansamblio erdvėse įvyko iškilmingas ataskaitinis rinkiminis Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo (LBKS) Visuotinis narių susirinkimas – Suvažiavimas.

Suvažiavimo metu išklausytos LBKS Vado Egidijaus Matulevičiaus, Kanclerės Jovitos Antanaitienės ataskaitos; aptarta įvykdyta veikla, renginiai; pasidžiaugta plataus Lietuvos visuomenės susidomėjimo ir tarptautinio pripažinimo sulaukusiomis  Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo narių iniciatyvomis.

Aptarti reikšmingi pastarųjų metų istorinės atminties išsaugojimo darbai (ypatingai sveikintinas ir pažymėtinas skulptūrinės kompozicijos, skirtos Melno taikos 600-ųjų metinių sukakčiai paminėti, pastatymas Sudargo m., Šakių r. 2022 m. – įvykdytas išskirtinai visuomeninių organizacijų iniciatyva, savivaldos atstovų parama ir rėmėjų lėšomis); pažymėtina ir reikšminga publicistikos darbų leidyba, ypač jos sklaida jaunimo, moksleivių tarpe, skatinant bendradarbiauti leidinių sudaryme ir t.t.

Suvažiavimo metu įvyko LBKS Vado, Kanclerio, Revizoriaus, LBKS Legitimacijų Tarybos rinkimai 2023 – 2027 m. kadencijai.

Išrinkta:

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Vadė – Kristina Giedraitienė;

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Kanclerė  – Jovita Antanaitienė;

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Legitimacijų Taryba: 

Pirmininkas, narys Ignas Raila. Nariai – Prof. Habil. dr. Arvydas Palevičius, Dr. Gėlė Minkuvienė, Vilius Bučys, Petras Piekus.

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Revizijos komisijos pirmininkas Antanas Sirtautas.

Suvažiavimo metu numatyti artimiausių darbų projektai, svarstytos iniciatyvos; bendradarbiavimo aspektai, svarbūs Lietuvos ir tarptautiniu mastu, išsaugant istorinės atminties paveldą, kultūrinį istorinį palikimą.

 

LBKS informacija