Sveikinimai

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Gerbiamieji Bajorai, mieli bendražygiai,

 
Vasario 16-oji – kaskart savaip brangi, primenanti nutolusias dienas, bet ir viltingai kreipianti mūsų žvilgsnius į ateitį. 
Šiuo iššūkių kupinu laikotarpiu – ypač išsklaidanti nerimąstingas mintis – juk prieš 106 – erius metus Valstybė buvo atkurta, prikelta iš užmaršties lemtingų išbandymų sūkuryje.
Vitingai žvelkime į būsimas dienas, prasmingus pasiryžimus pašvęskime Tėvynės labui, istorinės atminties įprasminimui – o juk tai iš kartos į kartą ir atliekame mes – kilmingų giminių ainiai!
Prasmingai pasitikime Vasario 16-ąją!
 
Nuoširdžiai
Kristina Giedraitienė
Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Vadė
Sveikinimai

Sveikinimas

Gerbiamieji bajorai, Mieli bičiuliai,

 

Istorijos tėkmėje pasiliks ir šių metų dienos… Kiekvienam iš mūsų – savaip prasmingos, dosnios, neramios, viltingos… 

Nutolstantys metai mūsų bendruomenei buvo reikšmingi, tęsiant istorinės atminties išsaugojimo darbus, sukuriant istorinį rašytinį palikimą, publikuojant bajorų giminių prisiminimus, inicijuojant ir dalyvaujant susitikimuose, konferencijose; garsinant ir visuomenę supažindinant su puoselėjamu ir išsaugojamu bajorijos paveldu, reikšmingu Lietuvos Valstybei.

Tegu neramus nūdienos laikotarpis prabėgs, suburs mus kilniems darbams Tėvynės labui!

Taikos, Vilties, bičiulystės Jūsų šeimoms, Jūsų artimiesiems!

 

Džiaugsmingų Šventų Kalėdų, Laimingų Naujųjų Metų!

 

Nuoširdžiai,

Kristina Giedraitienė

LBKS Vadė

Sveikinimai

Kauno apskrities bajorų draugijos vadovei įteiktas apdovanojimas

2023 m. rugpjūčio mėn. Kauno apskrities bajorų draugijos vadovei įteiktas garbingas apdovanojimas – Kristina GIEDRAITIENĖ už svarų indėlį į Kauno miesto kultūrinį ir socialinį gyvenimą, neatlygintiną paramą istoriniams objektams išsaugoti ir pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą apdovanota Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu.

 

 

 

KABD informacija

Sveikinimai

Sveikinimas

Mieli Bičiuliai!

Tegul šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis šviesos, džiaugsmo ir viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų ištisus metus.

Lai ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, energija ir gerovė.

Tebus tai naujų galimybių ir sėkmingo bendradarbiavimo metai.

Džiaugsmingų šv.Kalėdų ir džiugių akimirkų ateinančiais 2022 metais!

 

LBKS Vadas Egidijus Matulevičius (h.Komar)

Sveikinimai

Kovo 11-oji

 

Kovo 11 diena simbolizuoja mūsų Tautos valią, dvasią ir nepalaužiamą norą gyventi nepriklausomoje valstybėje.

Šią ypatingą dieną trumpam pamirškime rūpesčius, džiaukimės ir didžiuokimės, kad esame laisva Tauta!

 

Sveikinimai

Sveikinimas

Mieli bičiuliai!

Kalėdų laikas pripildytas spinduliuojančios šviesos ir skaidraus laukimo. Jis skirtas geriems darbams, prasmingam bendravimui, naujų planų kūrimui.
Pakylėta širdimi sutikime šv.Kalėdas! Tegul jos sustiprina siekį tęsti garbingas protėvių tradicijas, teįžiebia ryžtą būti dvasios aristokratais, aktyviai prisidėti prie daresnės, tauresnės Lietuvos kūrimo! 26 metų Bajorų sąjungos patirtis tebūna įkvėpimu naujoms idėjoms ir drąsiems sprendimams.
Aukštų svajonių, ryžtingų siekių ir išliekančių darbų!

LBKS Vadas Egidijus Matulevičius (h.Komar)

 

Sveikinimai

ŠVĘSKIME LAISVĘ

Naujausiųjų laikų istorijos stebuklas – aktu ,,Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo” į pasaulio erdvę dar kartą sugrąžinta Lietuva.

Prieš tris dešimtmečius vėlyvą Kovo 11-osios vakarą nuaidėję laisvės žodžiai graudino, džiugino, priminė mūsų brolius ir seseris iš visų kartų, šimtmečiais tikėjusių ir gynusių Lietuvos valstybę.

Santarvės, išminties ir geros valios tebus lydimas kūrybinis darbas Tėvynės labui!

Pokalbis su Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos (NOKT) pirmininke p. Angele Jakavonyte:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/partizano-j-jakavonio-tigro-dukra-a-jakavonyte-kovotoju-uz-laisve-vaikuose-patriotizmo-genas-uzgrudintas-56-1288298#_

Sveikinimai

Mieli Lietuvos bajorai!

Mūsų laisvei jau virš 100 metų! Tad jauskimės laisvi, dalinkimės džiaugsmu ir pasiekimais, aktyviai prisidėkime prie daresnės, tauresnės Lietuvos kūrimo!

LBKS vadas Egidijus Matulevičius (h.Komar)