Renginiai | Straipsniai

Šv. Dominyko atlaidai Palėvenėje

Palėvenės  šv. Dominyko parapijoje švenčiami dveji atlaidai: birželį – Šv.  Jono Krikštytojo, o pirmąjį rugpjūčio sekmadienį – šv. Dominyko. Jie yra tituliniai, kadangi bažnyčia turi šio šventojo vardą. Šiemet  šie atlaidai buvo ypatingi visų pirma dėl savo programos. Palėvenės parapija įkurta 1849 metais todėl susirinkusieji šventė parapijos 170 metų jubiliejų. Atvykusieji į atlaidus šventoriuje išvydo didžiulį floristinį kilimą su skaičiais 170. Tai – parapijos moterų kūryba.  Iš vakaro moterys važiuotos ir pėsčios skubėjo su didžiuliais glėbiais pievų ir darželio gėlių. Augalų ir kantrybės reikėjo daug, bet daug rankų didelę naštą pakelia.

Šv. Mišias aukojo  teologijos mokslų daktaras kunigas Rimantas Gudelis giedojo Anykščių   šv. Mato bažnyčios kamerinis choras ,, Salve Cantus“ vadovas Rimvydas Griauzdė.. Po šv. Mišių vyko koncertinė programa . Skambėjo Antano Baranausko sukilėlių giesmės. Po to , šventoriuje susirinkusieji gėrėjosi Anykščių kultūros centro istorinių šokių studijos ,, Baltoji pavana“   (vadovė Jūratė Ūselienė), įspūdingai atliekamais šokiais. Aštuonios poros šoko labai spalvingais , prabangiais drabužiais. Susirinkę žiūrovai , o jų buvo iš ties labai daug , po kiekvieno šokio palydėjo plojimais . Paskui buvo fotosesija, kiekvienas norėjo atsistoti šalia tokių  spalvingų damų ir nusifotografuoti. Už tokį gražų reginį esame dėkingi LIETUVOS BAJORŲ KRAŠTŲ Susivienijimui , Daivutei ir Egidijui Matulevičiams.

(daugiau…)