Apie Mus

Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Vadas Egidijus Matulevičius.

Kanclerė Jovita Antanaitienė

 

Kauno apskrities bajorų draugija, pirmoji po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įsteigta Lietuvos bajorijos palikuonis vienijanti organizacija, LBKS Panevėžio apskrities skyrius, LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugija pritaria visos Lietuvos bajorijos vienybei. Po Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ištikusios juridinės ir finansinės krizės, naujuoju lygiateisiškumo, pagarbos, šimtmečius menančiu istorinio Lietuvos bajorijos paveldo saugojimo ir atkūrimo principais grįstu junginiu tampa Asociacija „Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas“.

Kauno apskrities bajorų draugija, LBKS Panevėžio apskrities skyrius, LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugija 2019 m. gegužės 24 d. tapo šios Asociacijos steigėjais-nariais. 2019 m. birželio 14 d. Kauno mieste įvykusio pirmojo Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo suvažiavimo metu išrinkta ir patvirtinta LBKS vadovybė – Vadas Egidijus Matulevičius, kanclerė Jovita Antanaitienė. Revizijos komisijos pirmininkas – Antanas Sirtautas, Bajorų legitimacijų komisijos pirmininkas – Artūras Rukas Daujotis.

Vieningai pritarta tęsti keletą dešimtmečių puoselėjamą Lietuvos bajorijos paveldo išsaugojimo veiklą.

2019 m. birželio 14 d. Kauno mieste įvykusio Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo bajorų legitimacijų komisijos posėdžio metu patvirtintas sąrašas naujų narių Bajorystės Pripažinimo Aktams įteikti – Kauno apskrities bajorų draugijos 11 asmenų, LBKS Panevėžio apskrities skyriaus 19 asmenų, LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos 9 asmenys.