LBKS

Valstybės dieną – Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimas

2024 m. liepos 6 dieną, minint Lietuvos Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) šventę, iškilmingo renginio metu Kauno pilies amfiteatre įteikti Kauno m. merijos apdovanojimai kauniečiams – garsinantiems Kauno miesto vardą.

Šventės metu LBKS ir KABD vadovei Kristinai Giedraitienei buvo įteiktas III laipsnio Santakos Garbės Ženklas – už nuopelnus kultūros srityje, neatlygintiną paramą istoriniams objektams išsaugoti ir aktyvią visuomeninę veiklą.

 

 

LBKS informacija

Renginiai

Bajorų paveldo atminties organizacijų atkūrimui – 30 metų!

2024-aisiais metais Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinio Kilmingųjų, Bajorų paveldo puoselėjimo asociacijų atkūrimui sukanka 30 metų.

Per keletą dešimtmečių bajorų palikuonis vienijančios organizacijos pasiekė reikšmingų darbų, išsaugant ir ateities kartoms perduodant kilmingųjų giminių indėlį įvairiais Lietuvos Valstybės kūrimosi laikotarpiais.

Sukurta istorinės atminties ženklų, paminklinių kompozicijų; inicijuoti atmintinų istorinių datų minėjimo renginiai; vyksta tęstinių šiomis temomis publicistikos leidinių leidyba ir t.t.

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas šiuos metus savo veikla pasitinka ir skiria reikšmingai sukakčiai atminti.

 

 

2024 m. birželio 15 d. įvyko vienas iš šventinių renginių – visos Lietuvos bajorų palikuonis pakvietusi šventė – kelionė įstabioje, istorijos kupinoje Kuršių Nerijoje.

Renginio iniciatoriai – LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos nariai svetingai pasitiko svečius Klaipėdos uoste, pakvietė į kelionę laivu Kuršių mariomis, aplankant Juodkrantės istorinės architektūros paveldą; pasigrožint Kopų didingumu…

Gido pasakojimai apie šio savito, išbandymų ir klestėjimo laikų patyrusį kraštą bėgant šimtmečiams; apie istorines asmenybes, kūrusias, garsinusias, išsaugojusias šį unikalų – pasaulio paveldui reikšmingą žemės kraštą – įtaigiai nuspalvino ir įdomiais faktais papildė prasmingą dieną.

   

Šventės metu LBKS Vadė Kristina Giedraitienė už reikšmingą veiklą, puoselėjant istorinį Lietuvos paveldą,  įteikė atminimo ženklus –

LBKS ir Kauno apskrities bajorų draugijos Kanclerei Jovitai Antanaitienei,

LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos Vadui Antanui Sirtautui ir Klaipėdos krašto bajorams;

LBKS Panevėžio apskrities skyriaus Vadui Egidijui Matulevičiui ir Panevėžio krašto bajorams.

   

 

      Tegu didinga protėvių dvasia lydi kilnius mūsų darbus Lietuvos Valstybei!

 

 

LBKS, KABD informacija

LBKS

Koalicinės bendradarbiavimo Deklaracijos 10 metų sukakties minėjimas Kaune

2024 m. balandžio 27 d. Kaune, Šv. Jurgio kankinio Konvento bažnyčioje ir vienuolyno erdvėse iškilmingai paminėtos istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų 2014 m. balandžio 26 d. pasirašytos koalicinės bendradarbiavimo Deklaracijos 10-osios metinės.

Tuo metu keturiolika organizacijų, pripažįstant esamą bendrumą, numatomą veiklą, puoselėjant Lietuvos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, kultūros paveldo palikimą, paskelbė Lietuvos kilmingųjų ir jų palikuonių asociacijų bendradarbiavimo Deklaraciją.

Buvo numatytas ir dešimtmetį sėkmingai vyko bendras darbas genealogijos, heraldikos, humanitarinio mokslo, švietimo srityse; istorinių sukakčių minėjimo, atmintinų paminklinių objektų statybų įgyvendinimas; kultūros paveldo išsaugojimo, atkūrimo iniciatyvos; mokslinių konferencijų, labdaros renginių, istorinės atminties sklaidos visuomenei  darbai.

 

Iškilmingo renginio metu šventės dalyvius sveikino Šv. Jurgio Kankinio Konvento gvardijonas kunigas Tomas Žymantas; Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadovė Kristina Giedraitienė; Šv. Adalberto-LDK riterių ordino vadovas Artūras Giedraitis; Asociacijos LDK Atminties rūmai vadovas Danielius Vervečka;  Kauno ukrainiečių asociacijos Stožary vadovas Romanas Boreika ir narė Halyna Kubrak; Europos parlamento narys prof. habil. dr. Liudas Mažylis; Kauno miesto ceremonmeisteris, ilgametis Kauno ir Lietuvos bajorų organizacijų vadas Kęstutis Ignatavičius; Žemaičių bajorų draugijos vadas Stasys Kasparavičius ir kanclerė Stasė Jokšienė; Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius.

Visuotinai numatyta tęsti prasmingą bendradarbiavimą, atliepiant Deklaracijos tikslus.

 

 

 

LBKS, KABD informacija

LBKS

Įvyko rinkiminis NOKT narių susirinkimas

2024 m. Kovo 27 d. Vilniuje įvyko Nevyriausybinių organizacijų, stiprinančių Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos (NOKT) susirinkimas. Organizacijų deleguoti atstovai ir vadovai kartu su renginio svečiais aptarė aktualius visuomenei klausimus, kylančius iššūkius.

Susirinkimo metu LR Seimo narė Angelė Jakavonytė, NOKT pirmininkas Arnoldas Kulikauskis už indėlį NOKT veikloje, už pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą, Lietuvos saugumo ir valstybingumo stiprinimą įteikė padėkas Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadovams.

Susirinkimo metu išrinkta NOKT vadovybė 2024 m. laikotarpiui: NOKT pirmininkas – Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis, NOKT pirmininko pavaduotoja – Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadovė Kristina Giedraitienė.

 

LBKS informacija

LBKS

Lietuvos heraldikos tradicija – pripažinta vertybė. Iškilmingas renginys Vilniaus Rotušėje 2024 m. kovo 28 d.

2024 m. kovo 28 d. Vilniaus Rotušės didžiojoje salėje įvyko iškilmingas renginys, kurio metu visuomenei pristatytos į Lietuvos kultūros nematerialaus paveldo sąvadą įrašytos vertybės. Tarp jų – ir Lietuvos heraldikos tradicija.

Dalyvaujant LR Prezidentūros, vyriausybės, kultūros įstaigų atstovams, buvo pristatomos vertybių – tradicijų ir veiklų ypatybės, svarba visuomenės gyvenimui; įteikti pripažinimo sertifikatai.

Vienos iš vertybės Lietuvos heraldikos tradicija paraiškos teikėjų  – asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadovė Kristina Giedraitienė pristatymo kalboje pabrėžė heraldikos – mokslo ir meno svarbą asmens, šeimos, giminės istorinei atminčiai, tradicijos puoselėjimą ir perdavimą jaunimui.

2024 m. kovo mėn. į Lietuvos kultūros nematerialaus paveldo sąvadą buvo įrašyta net 11 vertybių – bendruomenių, asociacijų puoselėjamų tradicijų ir veiklų. Asociacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas aktyviai dalyvavo vertybės Lietuvos heraldikos tradicija teikime, parengiamajame vertybės pripažinimo darbe, bendradarbiaujant su Lietuvos heraldikos komisija prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija,  Lietuvos savivaldybių asociacija, mokslo institucijomis, muziejais, heraldikos srityje dirbančiais dailininkais, kt.

Lietuvos heraldikos – valstybę, vietoves, asmenis, institucijas, korporacijas išskiriančių herbų kūrimo ir naudojimo taisyklių sistemos – tradicija mena XIV a., kai atsirado herbiniai Lietuvos valdovų, kunigaikščių ir kilmingųjų antspaudai, specifiniai lietuvių linijiniai herbiniai ženklai, formavosi valstybinė, žemių heraldika. Vėliau ši socialinės komunikacijos prasme svarbi tradicija išplito Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje, apimdama viešas ir privačias gyvenimo sritis.

Šiuo metu heraldinė praktika patiria renesansą. Specifine technika ir tam tikromis taisyklėmis pasižymintis heraldinis menas puoselėjamas specialų pasirengimą ir reikalingus įgūdžius turinčių mokslininkų bei menininkų. Turimi ir naujai kuriami herbai, herbiniai ženklai yra naudojami kaip šeimą, giminę, bendruomenes, visą tautą vienijantis ženklas ir atlieka komunikacinę funkciją – įprasmina ir parodo valstybės, institucijų, šeimų istoriją ir statusą, puoselėjamas tradicijas, įamžina svarbių įvykių atminimą. Herbiniuose ženkluose įprasmintos ir tarptautiniame bei nacionaliniame nematerialaus kultūros paveldo sąrašuose esančios vertybės. Patvirtintos heraldikos šventinimo ir pristatymo iškilmės skatina Lietuvos savivaldybių, regionų gyventojų bendruomeniškumą, stiprina tapatumo jausmą. Municipalinė heraldika atstovauja bendruomenes ir valstybinių renginių metu: naujai išrinktų Lietuvos Respublikos Prezidentų inauguracijose, svarbių valstybės istorinių įvykių minėjimuose, dainų šventėse ir kt.

Asociacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas skatina ir remia genealogijos, heraldikos, kitų istorijos sričių mokslo tiriamąjį darbą, plėtoja visuomenės domėjimąsi Lietuvos istorija, puoselėja genealoginį, heraldinį kultūros paveldo palikimą, puoselėja istorinį kilmingųjų šeimų, istorinės atminties palikimą. Organizuoja konferencijas, istorinių datų minėjimus, istorinės atminties įamžinimui skirtų atminimo lentų, skulptūrinių kompozicijų sukūrimą, periodiškai leidžia žurnalą „Lietuvos bajorų metraštis. Laikas ir likimai“, skiria paramą labdaros iniciatyvų, susijusių su praeities paveldo išsaugojimu ir kt. Šiose veiklose atspindimas ir heraldinis palikimas.

   

Kasmet į asociaciją Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas stojantiems naujiems nariams iškilmingoje aplinkoje yra išduodami Bajorystės pripažinimo Aktai – jie patvirtinami, pretendentams įrodžius savo kilmę iš kilmingųjų giminių. Itin svarbu, kad yra išduodami ir Jaunojo bajoraičio (bajoraitės)  liudijimai – taip nuo jaunų dienų skatinamas jaunimo susidomėjimas savo šeimos, giminės istorija. Neatsiejama dalis – pagal archyvinius dokumentus patvirtinto kilmingos giminės turėto herbo ir jo atvaizdavimas Bajorystės pripažinimo Akte.

Svarbi veiklos dalis – heraldinių ženklų, herbų paveldo sklaida visuomenėje, ypač supažindinant jaunimą.

Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas  yra nuolatinis virš 20 metų vykstančio respublikinio projekto „Giminės medis“ rėmėjas. Konkursą rengia Kauno tautinės kultūros centras. Konkurse dalyvauja moksleiviai iš visos Lietuvos, kasmet gaunama virš 100 konkursinių darbų. Viena iš konkursinių temų – Šeimos herbas, dalyviai pateikia sukurtą šeimos, giminės herbą, aprašo jo sukūrimą, simboliką. Tai puikus įtraukus jaunimo ugdymo pavyzdys – vienijantis, suburiantis visą šeimą, giminę, išsaugantis šeimų archyvinės medžiagos ryšį su dabartimi.

Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas skiria didelį dėmesį visuomenės narių, bendruomenių įtraukimui į heraldikos tradicijos puoselėjimo veiklas.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro informacija

Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo informacija

Plačiau: (https://savadas.lnkc.lt/lt/kas-vyksta/naujienos/nematerialaus-kulturos-paveldo-savade-gyvosios-ir-nykstancios-tradicijos-bendruomenes-ir-tauta-vienijantys-zenklai/)

 

Įteikiamas vertybės Lietuvos heraldikos tradicija liudijimo sertifikatas. Iš kairės: Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadovė Kristina Giedraitienė, Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkė Agnė Railaitė-Bardė, LR Kultūros viceministras Albinas Vilčinskas. Vilnius, 2024 m. kovo 28 d.

 

 

Sveikinimai

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Gerbiamieji Bajorai, mieli bendražygiai,

 
Vasario 16-oji – kaskart savaip brangi, primenanti nutolusias dienas, bet ir viltingai kreipianti mūsų žvilgsnius į ateitį. 
Šiuo iššūkių kupinu laikotarpiu – ypač išsklaidanti nerimąstingas mintis – juk prieš 106 – erius metus Valstybė buvo atkurta, prikelta iš užmaršties lemtingų išbandymų sūkuryje.
Vitingai žvelkime į būsimas dienas, prasmingus pasiryžimus pašvęskime Tėvynės labui, istorinės atminties įprasminimui – o juk tai iš kartos į kartą ir atliekame mes – kilmingų giminių ainiai!
Prasmingai pasitikime Vasario 16-ąją!
 
Nuoširdžiai
Kristina Giedraitienė
Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Vadė
Renginiai

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo  Naujametinė labdaros šventė

2024 m. sausio 27 d. Kaune, Lietuvos Karininkų Ramovėje įvyko prasminga ir gražia tradicija tapusi
Naujametinė Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo labdaros šventė.
Į renginį atvyko bajorų giminių palikuonys iš visos Lietuvos, sulaukta kviestinių svečių.
Iškilmingo renginio dalyvius pasveikino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvento
gvardijonas kun. Tomas Žymantas OFM, Br. diakonas kun. Saulius Bernardas Belickas OFM, Lietuvos
Kariuomenės Plk. ltn. Mindaugas Stackevičius, LBKS vadė Kristina Giedraitienė, LBKS Legitimacijų tarybos
pirmininkas Ignas Raila, LBKS Klaipėdos bajorų draugijos vadas Antanas Sirtautas, LDK Atminties Rūmų
vadovas Danielius Vervečka.

 
Renginyje dalyvavo LBKS kanclerė Jovita Antanaitienė, Kauno apskrities bajorų draugijos Legitimacijų
komisijos pirmininkas prof. habil.dr. Arvydas Palevičius, Kauno Ukrainiečių asociacijos „Stožary“
nariai Halina Kubryk, Romanas Boreika, Skulptorius Saulius Kriščiukaitis.
Šventę moderavo Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino vadovas Artūras Giedraitis.
Susirinkusiems koncertavo Kauno muzikinio teatro solistai, klasikinės muzikos grupės „Harmonija“ nariai.
Šventinio renginio metu, kaip ir kasmet, vyko šventės dalyvių, vakaro rėmėjų paruošta labdaros-paramos
loterija – labdaros vakarui ir aukcionui buvo dosniai aukojami prizai – knygos, paveikslai, antikvarinės
vertybės, meno dirbiniai, rankdarbiai, saldžios dovanos ir kt.

 
Labdaros loterijai skirtos dovanos suteikė daug džiaugsmo jas laimėjusiems bajorams, o vakaro loterijos ir
aukciono metu surinktos lėšos, kaip visada, tenka labdarai.
2024 metų labdaros-paramos loterijos ir aukciono metu gautos lėšos buvo paskirtos  Šv. Jurgio Kankinio
konvento bažnyčios reikmėms, Maltos Ordino pagalbos tarnybai Lietuvoje, Ukrainoje esančių sveikatos
priežiūros įstaigų poreikiams.

 
Šiuo nelengvu, išbandymų kupinu laikotarpiu parama yra ypatingai laukiama.
Nuoširdžiai dėkojame visiems LBKS nariams, kviestiniams svečiams, dalyvavusiems prasmingame
šventiniame Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo renginyje. Jūsų dėka parama ir  aukos  pasieks
stokojančius, suteiks vilties ir pasitikėjimo.
Būkime vieningi, tegu mus lydi kilni dvasia, prasmingi siekiai!

 

Kristina Giedraitienė
LBKS Vadė

Sveikinimai

Sveikinimas

Gerbiamieji bajorai, Mieli bičiuliai,

 

Istorijos tėkmėje pasiliks ir šių metų dienos… Kiekvienam iš mūsų – savaip prasmingos, dosnios, neramios, viltingos… 

Nutolstantys metai mūsų bendruomenei buvo reikšmingi, tęsiant istorinės atminties išsaugojimo darbus, sukuriant istorinį rašytinį palikimą, publikuojant bajorų giminių prisiminimus, inicijuojant ir dalyvaujant susitikimuose, konferencijose; garsinant ir visuomenę supažindinant su puoselėjamu ir išsaugojamu bajorijos paveldu, reikšmingu Lietuvos Valstybei.

Tegu neramus nūdienos laikotarpis prabėgs, suburs mus kilniems darbams Tėvynės labui!

Taikos, Vilties, bičiulystės Jūsų šeimoms, Jūsų artimiesiems!

 

Džiaugsmingų Šventų Kalėdų, Laimingų Naujųjų Metų!

 

Nuoširdžiai,

Kristina Giedraitienė

LBKS Vadė

LBKS

Įvyko NOKT organizacijų posėdis

2023 m. gruodžio 14 d. Vilniuje įvyko Nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos valstybės gynybiniams pajėgumams stiprinti koordinacinės tarybos (NOKT) atstovaujamų organizacijų susirinkimas. NOKT narį  asociaciją „Lietuvos bajorų kraštų Susivienijimas“ atstovavo LBKS Vadė Kristina Giedraitienė.

Renginį moderavo NOKT pirmininkas Arnoldas Kulikauskis. Susirinkimo metu išklausytas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus plk. ltn. Virginijaus Vitalijaus Vilkelio pranešimas apie pakeitimus mobilizacijos modulyje, – „Valstybės mobilizacijos sistema ir pilietinis pasipriešinimas“.

Buvo apžvelgti Valstybės mobilizacijos sistemos pagrindiniai veiklos aspektai, informuota apie plačias galimybes supažindinti visuomenę  tam rengiant mobilizacijos mokyklą, organizuojant pranešimus, diskusijas, kursus.

Atkreiptas dėmesys į 2024 m. vyksiančias nacionalinės mobilizacijos pratybas, jose numatytas valstybinių institucijų užduotis. Ypač svarbus dėmuo  jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, mokytojų ir švietimo darbuotojų rengimas, visuomenės švietimas pilietinio pasipriešinimo klausimais.

Renginio pabaigoje įvyko pranešimo aptarimas, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM ženklo įteikimas NOKT organizacijoms.

 

 

Parengė Kristina Giedraitienė

NOKT vicepirmininkė

LBKS Vadė

LBKS

Susitikimas su Šveicarijos lietuvių bendruomene

2023 m. Gruodžio 2 d. Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo Vadė Kristina Giedraitienė susitiko Šveicarijos Lietuvių bendruomenės nariais Berne.

Kasmetinėje Šveicarijos lietuvių bendruomenės kalėdinėje šventėje dalyvavo gausus būrys bendruomenės narių, Lietuvos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje bei Lietuvos ambasados Šveicarijoje atstovai.

Susitikimo metu buvo supažindinta su naujausiais leidiniais: bendruomenės narė IT specialistė Evelina Rimkutė apžvelgė savo eilėraščių ir miniatiūrų rinkinį.

LBKS Vadė Kristina Giedraitienė renginio dalyviams anonsavo ir Šveicarijos lietuvių bendruomenės bibliotekai perdavė asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas genealoginės krypties, istorinės atminties leidinius – žurnalus „Lietuvos bajorų Metraštis“, taip pat supažindino su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos inicijuotos monografijos „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės Akto signatarai“ sudarymo, leidybos aspektais, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

 

Kultūrinės programos metu  koncertavo Zürich’o menų universiteto studentės – Rugilė ir Lina Juknevičiūtės, Emilija Rosienė. Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė p. Jūratė Caspersen apžvelgė bendruomenės metinę veiklą, organizavo labdaros akciją asociacijos „Mamų unija“ veiklai paremti.

 

Susitikimo metu aptarti tolimesni bendradarbiavimo aspektai, išsaugant istorinę atmintį, plėtojant genealoginių, istorinių tyrimų lauką, įtraukiant į šią prasmingą veiklą ir moksleivius, jaunuomenę lietuvių tarpe Šveicarijoje.

 

LBKS informacija

Emilijos Giedraitytės nuotraukos