Sveikinimai

Sveikinimas

22 gruodžio, 2023

Gerbiamieji bajorai, Mieli bičiuliai,

 

Istorijos tėkmėje pasiliks ir šių metų dienos… Kiekvienam iš mūsų – savaip prasmingos, dosnios, neramios, viltingos… 

Nutolstantys metai mūsų bendruomenei buvo reikšmingi, tęsiant istorinės atminties išsaugojimo darbus, sukuriant istorinį rašytinį palikimą, publikuojant bajorų giminių prisiminimus, inicijuojant ir dalyvaujant susitikimuose, konferencijose; garsinant ir visuomenę supažindinant su puoselėjamu ir išsaugojamu bajorijos paveldu, reikšmingu Lietuvos Valstybei.

Tegu neramus nūdienos laikotarpis prabėgs, suburs mus kilniems darbams Tėvynės labui!

Taikos, Vilties, bičiulystės Jūsų šeimoms, Jūsų artimiesiems!

 

Džiaugsmingų Šventų Kalėdų, Laimingų Naujųjų Metų!

 

Nuoširdžiai,

Kristina Giedraitienė

LBKS Vadė