Renginiai

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo  Naujametinė labdaros šventė

29 sausio, 2024

2024 m. sausio 27 d. Kaune, Lietuvos Karininkų Ramovėje įvyko prasminga ir gražia tradicija tapusi
Naujametinė Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo labdaros šventė.
Į renginį atvyko bajorų giminių palikuonys iš visos Lietuvos, sulaukta kviestinių svečių.
Iškilmingo renginio dalyvius pasveikino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvento
gvardijonas kun. Tomas Žymantas OFM, Br. diakonas kun. Saulius Bernardas Belickas OFM, Lietuvos
Kariuomenės Plk. ltn. Mindaugas Stackevičius, LBKS vadė Kristina Giedraitienė, LBKS Legitimacijų tarybos
pirmininkas Ignas Raila, LBKS Klaipėdos bajorų draugijos vadas Antanas Sirtautas, LDK Atminties Rūmų
vadovas Danielius Vervečka.

 
Renginyje dalyvavo LBKS kanclerė Jovita Antanaitienė, Kauno apskrities bajorų draugijos Legitimacijų
komisijos pirmininkas prof. habil.dr. Arvydas Palevičius, Kauno Ukrainiečių asociacijos „Stožary“
nariai Halina Kubryk, Romanas Boreika, Skulptorius Saulius Kriščiukaitis.
Šventę moderavo Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino vadovas Artūras Giedraitis.
Susirinkusiems koncertavo Kauno muzikinio teatro solistai, klasikinės muzikos grupės „Harmonija“ nariai.
Šventinio renginio metu, kaip ir kasmet, vyko šventės dalyvių, vakaro rėmėjų paruošta labdaros-paramos
loterija – labdaros vakarui ir aukcionui buvo dosniai aukojami prizai – knygos, paveikslai, antikvarinės
vertybės, meno dirbiniai, rankdarbiai, saldžios dovanos ir kt.

 
Labdaros loterijai skirtos dovanos suteikė daug džiaugsmo jas laimėjusiems bajorams, o vakaro loterijos ir
aukciono metu surinktos lėšos, kaip visada, tenka labdarai.
2024 metų labdaros-paramos loterijos ir aukciono metu gautos lėšos buvo paskirtos  Šv. Jurgio Kankinio
konvento bažnyčios reikmėms, Maltos Ordino pagalbos tarnybai Lietuvoje, Ukrainoje esančių sveikatos
priežiūros įstaigų poreikiams.

 
Šiuo nelengvu, išbandymų kupinu laikotarpiu parama yra ypatingai laukiama.
Nuoširdžiai dėkojame visiems LBKS nariams, kviestiniams svečiams, dalyvavusiems prasmingame
šventiniame Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo renginyje. Jūsų dėka parama ir  aukos  pasieks
stokojančius, suteiks vilties ir pasitikėjimo.
Būkime vieningi, tegu mus lydi kilni dvasia, prasmingi siekiai!

 

Kristina Giedraitienė
LBKS Vadė