Sveikinimai

Sveikinimas

23 gruodžio, 2020

Mieli bičiuliai!

Kalėdų laikas pripildytas spinduliuojančios šviesos ir skaidraus laukimo. Jis skirtas geriems darbams, prasmingam bendravimui, naujų planų kūrimui.
Pakylėta širdimi sutikime šv.Kalėdas! Tegul jos sustiprina siekį tęsti garbingas protėvių tradicijas, teįžiebia ryžtą būti dvasios aristokratais, aktyviai prisidėti prie daresnės, tauresnės Lietuvos kūrimo! 26 metų Bajorų sąjungos patirtis tebūna įkvėpimu naujoms idėjoms ir drąsiems sprendimams.
Aukštų svajonių, ryžtingų siekių ir išliekančių darbų!

LBKS Vadas Egidijus Matulevičius (h.Komar)