LBKS

LBKS susirinkimas

26 spalio, 2023
Gerb. Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo nariai.
Kviečiame Jus į LBKS visuotinį narių susirinkimą-suvažiavimą.
Susirinkimas įvyks 2023 m. lapkričio 18 d. (šeštadienį) 12 val. Kaune Papilio g. 9.
Darbotvarkėje:
1. LBKS vado ataskaita.
2. LBKS kanclerio ataskaita
3. LBKS revizoriaus ataskaita
4. LBKS Legitimacijų tarybos pirmininko ataskaita.
5. LBKS narių pasisakymai.
6. LBKS vado rinkimai.
7. LBKS Legitimacijų tarybos rinkimai.
8. Diskusijos