Renginiai

Forumas dvarų paveldo aktualijoms aptarti

26 spalio, 2023

2023 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose įvyko Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotas ir  kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Valstybine kultūros paveldo komisija, Kultūros paveldo departamentu prie Lietuvos Kultūros ministerijos parengtas forumas dvarų paveldo aktualijoms aptarti.

 

Forumo metu Lietuvos Respublikos institucijos, organizacijos, ekspertai, dvarų valdytojai diskutavo apie dvarų sodybų apsaugos teisinio reguliavimo, tyrimų, valdysenos ir įveiklinimo iššūkius. Buvo aptartos galimybės ir potencialas, kuriuos vietos bendruomenėms, savivaldai ir visai šaliai atveria kultūros paveldo objektų išsaugojimas bei atvėrimas visuomenei.

Išskirtinis forumo dalyvių dėmesys buvo skiriamas instrumentams, kurie dvarų sodybų apsaugai gali turėti esminę reikšmę: diskutuota apie naują Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo redakciją, aptarti dvarų apsaugos programos kontūrai, pristatytos ekspertinių institucijų perspektyvos ir vertinimai dėl neprivatizuotinų dvarų sąrašų sistemiškumo ir kompleksiškumo.

Diskusijų metu Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo atstovė Kristina Giedraitienė konferencijos dalyvius supažindino su šių dienų aktualiu klausimu – vykdant atsinaujinančių elektros gavybos šaltinių plėtrą, įrengiamus didelio aukštingumo vėjo jėgainių parkus Lietuvos teritorijoje. Šie dariniai esmingai keičia šimtmečius kurtą kraštovaizdį, grėsmingai priartėja prie kultūros paveldo objektų, regioninių parkų, hidrografinių draustinių. Renginio metu svarstyta šiai svarbiai temai parengti atskirą diskusiją.

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informaciją.

LBKS informacija

Nuotraukų autoriai – Artūras Giedraitis; Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus