Renginiai

Signatarų genealogijos

5 vasario, 2023

LNM Signatarų namuose visuomenei pristatyta Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos sumanyta ir išleista knyga „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“.

 

Kolektyvinės monografijos sutiktuvės įvyko 2023 m. vasario 23 d., ketvirtadienį, LNM Signatarų namuose, Vilniuje.

Į iškilmingą šventę atvyko knygos tekstų autoriai, Signatarų giminių palikuonys, visuomenininkai, Lietuvos archyvų, muziejų, valstybinių institucijų atstovai,  LNM Signatarų namų moksliniai darbuotojai, knygos rėmėjai – visi, padėję išleisti šią unikalią savo turiniu knygą.

Renginį moderavo dr. Valdas Selenis. Sveikinimo žodį gausiai susirinkusiems svečiams tarė prof. Liudas Mažylis, LR Seimo narė Angelė Jakavonytė, LR Ministrės Pirmininkės patarėjas Darius Žeruolis, p. Nijolė Petrulytė – Štriupkuvienė, LGHD nariai Kristina GiedraitienėSigita GasparavičienėVidimantas KučasVilius BotyriusSaulius Žaldokas, gyd. Vilma Daugėlienė, skulptorius Saulius Kriščiukaitis.

Šios knygos sudarymą, leidybą inicijavo visuomeninė organizacija – asociacija Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija.

Kelerius metus Lietuvos ir užsienio archyvuose intensyviai dirbo keturiolika Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių, genealogijos tyrėjų, istorikų.

 

Monografijoje pateikiami  kiekvieno signataro genealogijos apžvalginiai straipsniai su šaltinių nuorodomis ir nuotraukomis, kurios saugomos ne tik Lietuvos archyvuose, muziejuose, bet ir signatarų giminių rinkiniuose, tad dauguma jų publikuojamos pirmą kartą. Remiantis  archyviniais dokumentais, sudarytos signatarų genealoginės schemos. Metrikinių dokumentų kopijos iš lotynų, lenkų, rusų ir kt. kalbų išverstos į lietuvių kalbą, knygoje pateikiamos išsamios vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės.

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra nepelno siekianti organizacija veikianti pagal LR asociacijų įstatymą, jos nariai dirbo visuomeniniais pagrindais, knyga išleista aukotojų lėšomis. Finansinę paramą suteikė asociacijos „Kauno apskrities bajorų draugija“, „Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas“.

Ruošiant leidinį, bendradarbiauta  su VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“ ir spaustuve UAB „Petro ofsetas“. Knygos tiražas – 700 egz., apimtis – 528 psl.

Metų eigoje leidinį numatoma pristatyti renginių metu visoje Lietuvoje.

Kristina Giedraitienė

Kauno apskrities bajorų draugijos Vadė

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė