Renginiai

Istorinėje Dubičių vietovėje iškilmingai paminėtos 1863–1864 m. sukilimo 160-osios metinės

17 gegužės, 2023

2023 gegužės 5 d. Dubičiuose, Varėnos r., iškilmingai paminėtos 1863–1864 m. sukilimo
160-osios metinės bei pagerbtas 1863 m. sukilimo prieš carinę Rusiją dalyvių – Liudviko
Narbuto ir jo bendražygių – atminimas. Šis sukilimas buvo solidari keturių tautų kova,
siekiant susigrąžinti laisvę ir išsivaduoti iš Rusijos imperijos.

 
Minėjimas prasidėjo pėsčiųjų žygiu nuo L. Narbuto žūties vietos iki Dubičių Švč. Jėzaus
Širdies bažnyčios. Vėliau šioje bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, po kurių minėjimas
persikėlė prie 1863 m. sukilimo dalyvių paminklo. Susirinkusieji pagerbė sukilimo dalyvių
atminimą, buvo prisiminta sukilėlių žūties istorija.

 
Renginyje dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės ir partnerių iš Lenkijos Respublikos
Myslibužo (Myślibórz, iki 1945 m. Soldin) apskrities administracijų nariai, Myslibužo S.
Dariaus ir S. Girėno vardo gimnazijos mokiniai, Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvoje,
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos atstovai, Nevyriausybinių organizacijų,
stiprinančių Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos (NOKT)
nariai, asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo atstovai, Valstybės sienos apsaugos
pareigūnai, šauliai, istorinės atminties organizacijų nariai.
Renginio metu grojo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestras, vyko Kauno pavieto
Laisvųjų šaulių pasirodymas.

 
NOKT, LBKS vardu susirinkusius šventės dalyvius pasveikino Kristina Giedraitienė –
apžvelgė visuomeninių organizacijų veiklos svarbą, išsaugant ir perduodant jaunajai kartąi
istorinį paveldą, ypač iššūkių kupiname dabarties pasaulyje.
Istorinės atminties organizacijų vardu Artūras Giedraitis ir Kristina Giedraitienė Varėnos
rajono savivaldybės merui Algiui Kašėtai, Lenkijos Respublikos Myslibužo apskrities
vadovui Andrzej Potyra ir Lenkijos ambasados Lietuvoje pirmajam sekretoriui Daniel
Slupek įteikė VšĮ LDK atminties rūmai ir asociacijos Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas
iniciatyva išleistus albumus „Praeities artefaktai“ (Dubičiai, 2019 m., sudarytojai prof.
habil. dr. Arvydas Palevičius bei poetas Gintaras Patackas), pabrėždami svarbių Lietuvai
istorinių įvykių minėjimo Dubičiuose tęstinumą: prisiminta, kad 2019 spalio 13 d. J. E.
Vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Dubičių parapijos kunigas klebonas Almantas Kibirkštis
Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje pašventino paminklą „Rūpintojėlis“
(autorius skulptorius Saulius Kriščiukaitis), kuris dedikuotas svarbioms Lietuvai istorinėms
datoms – Liublino unijos 450 metų jubiliejui ir  1920 07 12 taikos sutarties tarp Lietuvos
ir Rusijos 100-osioms metinėms – paminėti. Paminklo pastatymo ir renginio iniciatoriai,
vykdytojai bei rėmėjai buvo Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas, LDK atminties rūmai,
Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino Ričardo Kliučinsko fondas, Dubičių parapijos
bendruomenė, Kaniavos seniūnija.

 
Dubičiai (Varėnos raj.) kronikose minimi nuo 1365 m. Čia stovėjo gynybinė pilis, vėliau
Lietuvos Valdovų  dvarvietė. 1863 m. gegužės 4 d. sukilimo vado Liudviko Narbuto (istoriko
T. Narbuto sūnaus) būrys buvo užpultas Rusijos kariuomenės dalinio 4 km nuo Dubičių
kaimo. Per kautynes Liudvikas Narbutas žuvo. Kautynėse kartu su vadu žuvo 13 sukilėlių, jie
buvo palaidoti bendrame kape, Dubičiuose, kur 1933 m. pastatytame paminkle įrašytos
žuvusiųjų pavardės ir sukilėlių šūkis „Už jūsų ir mūsų laisvę“.

 

Parengė Kristina Giedraitienė
KABD Vadė
Autorės nuotraukos