Renginiai

Nevyriausybinių organizacijų atstovų sąskrydis Varėnos rajone, Tėvynės gynėjų Jakavonių šeimos sodyboje

Nevyriausybinių organizacijų atstovų sąskrydis Varėnos rajone, Tėvynės gynėjų Jakavonių šeimos sodyboje2019-09-14 Varėnos raj. Kasčiūnų kaime įvyko Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos (NOKT) sąskrydis, kuriame dalyvavo ir Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo atstovai. Lietuvos nacionalinio saugumo klausimai, visuomeninių organizacijų veiklos sritys, stiprinant Lietuvos gynybines pajėgas grėsmės valstybei akivaizdoje, istorinės atminties įamžinimo aktualijos – šiomis temomis diskutuota konferencijos metu kartu su LR Krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu, Lietuvos kariuomenės atstovais, NOKT nariais. Šaunią meninę programą pristatė operos solistai Liudas Mikalauskas, Jonas Sakalauskas, solistė Agnė Sabulytė bei folkloro ansamblis „Vilnelė“ (vadovė Laima Purlienė). 

Nevyriausybinių organizacijų atstovų sąskrydis Varėnos rajone, Tėvynės gynėjų Jakavonių šeimos sodyboje

Jakavonių šeimos sodyboje ant  Merkio upės kranto prie partizanų  vadavietės  partizanas, politinis kalinys, Vyčio kryžiaus III-ojo laipsnio ordino kavalierius Juozas Jakavonis-Tigras  pasidalino savo prisiminimais kaip čia, 1945 metų vasarą buvo įrengtas bunkeris, kuriame  gyveno ir slėpėsi Pietų Lietuvos partizanų vadai J. Vitkus – Kazimieraitis bei A. Ramanauskas – Vanagas, buvo  leidžiamas partizanų pogrindinis laikraštis „Laisvės varpas“ bei planuojamas Merkinės puolimas. Pastebėtina, kad Juozas Jakavonis-Tigras buvo partizanų Kazimieraičio ir Vanago ryšininkas, kol 1946 m. gruodžio 8 d. nešdamas pogrindinę spaudą pakliuvo į NKVD pasalą ir buvo sugautas, po ilgų tardymų ištremtas į Sibirą. Į Lietuvą sugrįžo 1958 m. 

Renginio metu ne kartą pabrėžta NOKT misija plėtojant švietėjišką veiklą, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, patriotiškumą bei tautinę tapatybę; įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą.

Pušų viršūnėmis aidėjo lyrinės, skambios partizanų kovas menančios dainos, o vieną jų duetu atliko garbusis J. Jakavonis-Tigras ir operos solistas Liudas Mikalauskas.

(daugiau…)

Renginiai

Kvietimas į Sąskrydį

Gerbiamieji bajorai,

Maloniai kviečiame Jus ir Jūsų šeimos narius į tradicinę šventę-sąskrydį. Sąskrydis vyks rugpjūčio 3 d. tradicinėje vietoje – Palėvenės dvaro parke (Stirniškių km. Kupiškio raj. Subačiaus sen., www.palevene.lt).

Kviečiame atvykti 2019 m. rugpjūčio mėn. 3 d.

 

           SĄSKRYDŽIO PROGRAMA

          14.30 – 15.00  – atvykimas, įsikūrimas.

          15.00 – 16.00 –  sveikinimai, prisistatymai.

          16.00 – 18.00 –  konkursai.

          nuo 20.00  – muzika, bajoriškas laužas.

 

Sekmadienį siūlome aplankyti Palėvenės bažnyčią ir dominikonų vienuolyną (4,5 km. nuo dvaro). Vyks XVII Bistrampolio festivalio renginys.

Šv. Dominyko atlaidai

Šv. Domininko atlaidai Palėvenės Domininkonų vienuolyno ir bažnyčios architektūriniame ansamblyje rugpjūčio 4 d. sekmadienį:

  • 12 val. – Šv. Mišios Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje
  • Karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ atkuriama sukilėlių stovyklavietė.
  • Tadeušo Bistramo dok. filmo „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“ premjera.
  • Šventinis koncertas.

Kelias į Komarų dvarą

Renginiai

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas – istorinės sukakties Palėvenės bendruomenėje šventės rėmėjas. Palėvenės Šv. Domininko parapijos 170 metų jubiliejus. 1863-iųjų metų sukilimo minėjimas.

2019.08.03 Palėvenės dvare

 Yra Lietuvoje vietovių, kurių vardas skamba kaip didžios praeities, negandų laiko ir šiandienos istorinės atminties grįžimo dermė. Palėvenės dvaras, skaičiuojantis ketvirtą šimtmetį, žavus ne tik įstabia architektūra, išsaugota praeities dvasia, puoselėjamu senuoju parku… Bičiulystė, gerumo aura, maloniai sutinkamas kiekvienas svečias – štai tie raktiniai žodžiai, suskambantys kalbant apie atgimstančią didikų  Komarų rezidenciją. 

 

Sąskrydis Palėvenėje 2019

          Tradiciniu tapęs jau ketvirtį amžiaus kviečiamas Lietuvos bajorijos sąskrydis Palėvenės dvare šiemet minėtas šventiškai ir ypatingai – sveikinome Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo nario  – LBKS Panevėžio apskrities skyriaus bajorus 25-ųjų įsteigimo metinių proga. Svetingų  šeimininkų pakviesti, 2019 m. rugpjūčio 3-4 d. Palėvenės dvare iš visos Lietuvos rinkosi  bajorų palikuonis vienijančių organizacijų  – LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos, Kauno apskrities bajorų draugijos, Žemaičių bajorų draugijos, Šiaulių, Vilniaus krašto bajorų bendruomenių nariai, kviestiniai svečiai. Renginio pradžią skelbė pabūklų salvės, skambėjo sveikinimo žodžiai, bendradarbiavimo, geros valios, prasmingų darbų aptarimas visus šventės dalyvius subūrė, vienijo. 

   

Sąskrydis Palėvenėje 2019

         Šių metų sąskrydis tęsėsi dvi dienas – rugppjūčio 4 dieną Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje iškilmingai minėtas Šv. Domininko parapijos įkūrimo 170 metų jubiliejus. Šios istorinės šventės rėmėjas – Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas. Įstabi nuo 1676 metų pirmųjų dominikonų vienuolių įkurto Palėvenės Šv. Domininko vienuolyno ir bažnyčios – vienintelio Aukštaitijoje vėlyvojo baroko architektūros ansamblio istorija. Ne kartą nukentėjęs karų metu, nuo XVIII a. pabaigos išlikęs Palėvenės bažnyčios interjeras su aštuoniais altoriais yra vienas originaliausių vadinamojo liaudiškojo baroko pavyzdžių Lietuvoje. XVIII – XIX a. Šv. Domininko vienuolynas buvo kultūros, mokslo, meno židinys Aukštaitijoje. Nuo 1798 m. čia buvo rengiamos filosofijos ir retorikos studijos, teologijos kursas. Vienuolynas turėjo biblioteką, kurioje buvo sukaupta arti tūkstančio vertingų leidinių. Prie vienuolyno įsteigtoje mokykloje, kurioje mokėsi vienuoliai novicijai ir civiliai jaunuoliai, studijavo ir iš šio krašto kilęs įžymus architektas Laurynas Gucevičius. XIX a. blaivybės sąjūdį Palėvenės miestelyje pradėjo vyskupas Motiejus Valančius. 

    Sąskrydis Palėvenėje 2019        Svarbių istorinių įvykių minėjimas sulaukė didelio bendruomenės, šventės dalyvių susidomėjimo. Po Šv. Mišių Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje, Anykščių kamerinio choro „Salve Cantus“ koncertinės programos metu skambėjo vyskupo Antano Baranausko ir 1863-iųjų metų sukilėlių giesmės. Karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ nariai atkūrė 1863-iųjų metų sukilėlių stovyklavietę, Anykščių kultūros centro istorinių šokių studijos „Baltoji pavana“ šokėjai supažindino su renesanso epochos šokių kultūra. Vyko dokumentinio filmo „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“ premjera (režisierius Tadeušas Bistramas).

            Istorijos metraštį rašome kiekvieną dieną, tad prisimindami, gerbdami, saugodami praeities laiką kuriame ir šių dienų Lietuvą. 

(daugiau…)