Renginiai

Nevyriausybinių organizacijų atstovų sąskrydis Varėnos rajone, Tėvynės gynėjų Jakavonių šeimos sodyboje

Nevyriausybinių organizacijų atstovų sąskrydis Varėnos rajone, Tėvynės gynėjų Jakavonių šeimos sodyboje2019-09-14 Varėnos raj. Kasčiūnų kaime įvyko Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos (NOKT) sąskrydis, kuriame dalyvavo ir Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo atstovai. Lietuvos nacionalinio saugumo klausimai, visuomeninių organizacijų veiklos sritys, stiprinant Lietuvos gynybines pajėgas grėsmės valstybei akivaizdoje, istorinės atminties įamžinimo aktualijos – šiomis temomis diskutuota konferencijos metu kartu su LR Krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu, Lietuvos kariuomenės atstovais, NOKT nariais. Šaunią meninę programą pristatė operos solistai Liudas Mikalauskas, Jonas Sakalauskas, solistė Agnė Sabulytė bei folkloro ansamblis „Vilnelė“ (vadovė Laima Purlienė). 

Nevyriausybinių organizacijų atstovų sąskrydis Varėnos rajone, Tėvynės gynėjų Jakavonių šeimos sodyboje

Jakavonių šeimos sodyboje ant  Merkio upės kranto prie partizanų  vadavietės  partizanas, politinis kalinys, Vyčio kryžiaus III-ojo laipsnio ordino kavalierius Juozas Jakavonis-Tigras  pasidalino savo prisiminimais kaip čia, 1945 metų vasarą buvo įrengtas bunkeris, kuriame  gyveno ir slėpėsi Pietų Lietuvos partizanų vadai J. Vitkus – Kazimieraitis bei A. Ramanauskas – Vanagas, buvo  leidžiamas partizanų pogrindinis laikraštis „Laisvės varpas“ bei planuojamas Merkinės puolimas. Pastebėtina, kad Juozas Jakavonis-Tigras buvo partizanų Kazimieraičio ir Vanago ryšininkas, kol 1946 m. gruodžio 8 d. nešdamas pogrindinę spaudą pakliuvo į NKVD pasalą ir buvo sugautas, po ilgų tardymų ištremtas į Sibirą. Į Lietuvą sugrįžo 1958 m. 

Renginio metu ne kartą pabrėžta NOKT misija plėtojant švietėjišką veiklą, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, patriotiškumą bei tautinę tapatybę; įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą.

Pušų viršūnėmis aidėjo lyrinės, skambios partizanų kovas menančios dainos, o vieną jų duetu atliko garbusis J. Jakavonis-Tigras ir operos solistas Liudas Mikalauskas.

(daugiau…)