Netektys

In memoriam

 Su giliu liūdesiu pranešame, kad staiga mus paliko Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Klaipėdos krašto bajorų draugijos

Bajoras Vladas Burba.

Negailestinga mirtis išplėšė iš mūsų tarpo iškilų bajorą.

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.

 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Vlado Burbos artimuosius.