Renginiai

Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimo iškilmės Palėvenėje

30 liepos, 2023

2023 m. liepos 29 d. įvyko iškilmingas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo renginys – Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimo iškilmės Palėvenėje.

Šventė prasidėjo Šv. Mišių auka už bajorų gimines Šv. Domininko bažnyčioje Palėvenėje, kurias aukojo Šv. Domininko bažnyčios klebonas teol. m dr. kunigas Rimantas Gudelis.

   

Šv. Mišių metu giedojo parapijos choras (vadovė p. Gintautė Bakanavičienė). Gausiai susirinkusieji šventės dalyviai, svečiai išgirdo išsamų pasakojimą apie Palėvenės bažnyčios istoriją amžių tėkmėje.

Iškilmingo renginio vedantysis p. Artūras Giedraitis perskaitė susirinkusiems svečiams padėką, kurią Asociacijai Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas  perdavė Lietuvos Respublikos Seimo narė p. Angelė Jakavonytė. Padėkos tekste be kita ko sakoma:

„…Nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų prasmingus ir kilnius darbus Lietuvos labui. Dėkoju už Jūsų pilietiškumą, patriotizmą, už prasmingą iniciatyvą atminimo ženklu – skulptūrine kompozicija – įamžinti reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio – Melno taikos sutarties – 600-ąsias metines Sudargo mieste… Ir šis atminimo ženklas ir kita istorinę atmintį įprasminanti Jūsų veikla yra neįkainojamas indėlis į visuomenės patriotinį ugdymą bei Lietuvos valstybingumo stiprinimą…“

       

 

Po Šv. Mišių ir Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimo ceremonijos, šventė tęsėsi Palėvenės dvaro sodyboje, kurioje kasmet bajorus nuoširdžiai pasitinka p. Nijolė Milaknienė, p. Daiva ir p. Egidijus Matulevičiai.

Ši, jau gilia tradicija tapusi bajorų vasaros susibūrimo šventė vėl sukvietė gausų būrį svečių – bajorai atvyko iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Palangos, Tauragės, Šiaulių, Telšių…

Kviestiniai šventės dalyviai – Veliuonos kultūros centro nariai (vadovė p. Irma Svetlauskienė) parengė teatralizuotą programą, skirtą Renesanso kultūrai, pakvietė bajorus į istorinių šokių pamoką…

     

Nuoširdus bendravimas, bičiulystė, geranoriškumas, bendrų prasmingų darbų aptarimas ir naujų numatymas, kvietimai vėl ir vėl susitikti – reikšminga bajorų veiklos erdvė, kurioje telkiasi protėvių atminimą ir priesakus gerbiantys bajorų ainiai.

Tad teaidi garbingas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo šūkis – In Honorem Progenitorum! Protėvių Garbei!

 

Parengė Kristina Giedraitienė

KABD Vadė