Renginiai

Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimo iškilmės Kaune

28 lapkričio, 2022

2022 m. lapkričio 26 dieną į Šv. Jurgio Kankinio konvento bažnyčią Kaune susibūrė bajorų palikuonys ne tik iš visos Lietuvos, bet ir už Atlanto nutolusių kraštų. Tądien į Lietuvos Bajorų Kraštų Asociacijos Draugijų narių gretas priimta 16 naujų bajorų palikuonių, dokumentais patvirtinusių bajoriškos giminės tęstinumą.

Šv. Mišias už garbingą protėvių atminimą aukojo Šv. Jurgio Kankinio konvento gvardijonas kunigas Tomas Žymantas, prasmingą homiliją apie istorinės atminties tęstinumą pasakė diakonas br. Saulius Bernardas Belickas.

Iškilmingą Bajorystės Pripažinimo Aktų įteikimą pradėjo Lietuvos bajorų Garbės Vadas, vyriausias Kauno Rotušės ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius. Šventės dalyvius sveikino Kauno apskrities bajorų Draugijos Vadė Kristina GiedraitienėLietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Vadas Egidijus Matulevičius.  Dalyvavo LBKS Klaipėdos krašto bajorų Draugijos Vadas Antanas SirtautasLegitimacijų Komisijų vadovai  – Vilius Bučys, Artūras Rūkas DaujotisLBKS kanclerė Jovita Antanaitienė. Bajorystės Pripažinimo Aktai įteikti 16 bajorų.

Šventės metu visuomenei pristatyti naujausio tęstinio LBKS žurnalo „Lietuvos bajorų Metraštis. Laikas ir likimai. Nr. 2. 2022 m.“ numeriai, sulaukę didelio bajorų ir šventės dalyvių susidomėjimo. Žurnalo puslapiuose – asociacijos narių tekstai, moksliniai straipsniai, publikuojamos fotografijos – pasaulinių foto konkursų laureatų darbai.

Žurnalo autorių tarpe – viešnios iš Lenkijos, poetės, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikuonių asociacijos“ prezidentės Iwonos Zavišos Chržanovskos eilėraščiai.

Šių metų naujoji žurnalo rubrika – Jaunųjų raštai – su Kauno tautinės kultūros centro keletą dešimtmečių organizuojamo moksleivių konkurso „Giminės Medis“ laureatų darbais. Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas, Kauno apskrities bajorų Draugija yra nuolatiniai šio konkurso rėmėjai, laureatus apdovanoja padėkos raštais, knygomis, leidiniais, o šiemet trijų laureatų darbai publikuojami žurnalo puslapiuose. Tikime, kad ši idėja bus prasminga, įkvėps jaunąją kartą išsaugoti pradėtą giminės atminimo puoselėjimo kelią…

Iškilmių metu koncertavo ir nuoširdžių aplodismentų sulaukė Kauno mišraus choro „SALUTO“ nariai (meno vadovė Ramutė Štreimikytė, akomponavo Kęstutis Paulaitis).

Pakilios, vienijančios šventės nuotaiką išsinešėme į savus namus – kad su bendraminčiais vėl susiburtume prasmingiems darbams Protėvių Garbei!

Parengė Kristina Giedraitienė

KABD Vadė