Renginiai | Straipsniai

Šv. Dominyko atlaidai Palėvenėje

Palėvenės  šv. Dominyko parapijoje švenčiami dveji atlaidai: birželį – Šv.  Jono Krikštytojo, o pirmąjį rugpjūčio sekmadienį – šv. Dominyko. Jie yra tituliniai, kadangi bažnyčia turi šio šventojo vardą. Šiemet  šie atlaidai buvo ypatingi visų pirma dėl savo programos. Palėvenės parapija įkurta 1849 metais todėl susirinkusieji šventė parapijos 170 metų jubiliejų. Atvykusieji į atlaidus šventoriuje išvydo didžiulį floristinį kilimą su skaičiais 170. Tai – parapijos moterų kūryba.  Iš vakaro moterys važiuotos ir pėsčios skubėjo su didžiuliais glėbiais pievų ir darželio gėlių. Augalų ir kantrybės reikėjo daug, bet daug rankų didelę naštą pakelia.

Šv. Mišias aukojo  teologijos mokslų daktaras kunigas Rimantas Gudelis giedojo Anykščių   šv. Mato bažnyčios kamerinis choras ,, Salve Cantus“ vadovas Rimvydas Griauzdė.. Po šv. Mišių vyko koncertinė programa . Skambėjo Antano Baranausko sukilėlių giesmės. Po to , šventoriuje susirinkusieji gėrėjosi Anykščių kultūros centro istorinių šokių studijos ,, Baltoji pavana“   (vadovė Jūratė Ūselienė), įspūdingai atliekamais šokiais. Aštuonios poros šoko labai spalvingais , prabangiais drabužiais. Susirinkę žiūrovai , o jų buvo iš ties labai daug , po kiekvieno šokio palydėjo plojimais . Paskui buvo fotosesija, kiekvienas norėjo atsistoti šalia tokių  spalvingų damų ir nusifotografuoti. Už tokį gražų reginį esame dėkingi LIETUVOS BAJORŲ KRAŠTŲ Susivienijimui , Daivutei ir Egidijui Matulevičiams.

(daugiau…)

Renginiai

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas – istorinės sukakties Palėvenės bendruomenėje šventės rėmėjas. Palėvenės Šv. Domininko parapijos 170 metų jubiliejus. 1863-iųjų metų sukilimo minėjimas.

2019.08.03 Palėvenės dvare

 Yra Lietuvoje vietovių, kurių vardas skamba kaip didžios praeities, negandų laiko ir šiandienos istorinės atminties grįžimo dermė. Palėvenės dvaras, skaičiuojantis ketvirtą šimtmetį, žavus ne tik įstabia architektūra, išsaugota praeities dvasia, puoselėjamu senuoju parku… Bičiulystė, gerumo aura, maloniai sutinkamas kiekvienas svečias – štai tie raktiniai žodžiai, suskambantys kalbant apie atgimstančią didikų  Komarų rezidenciją. 

 

Sąskrydis Palėvenėje 2019

          Tradiciniu tapęs jau ketvirtį amžiaus kviečiamas Lietuvos bajorijos sąskrydis Palėvenės dvare šiemet minėtas šventiškai ir ypatingai – sveikinome Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo nario  – LBKS Panevėžio apskrities skyriaus bajorus 25-ųjų įsteigimo metinių proga. Svetingų  šeimininkų pakviesti, 2019 m. rugpjūčio 3-4 d. Palėvenės dvare iš visos Lietuvos rinkosi  bajorų palikuonis vienijančių organizacijų  – LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos, Kauno apskrities bajorų draugijos, Žemaičių bajorų draugijos, Šiaulių, Vilniaus krašto bajorų bendruomenių nariai, kviestiniai svečiai. Renginio pradžią skelbė pabūklų salvės, skambėjo sveikinimo žodžiai, bendradarbiavimo, geros valios, prasmingų darbų aptarimas visus šventės dalyvius subūrė, vienijo. 

   

Sąskrydis Palėvenėje 2019

         Šių metų sąskrydis tęsėsi dvi dienas – rugppjūčio 4 dieną Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje iškilmingai minėtas Šv. Domininko parapijos įkūrimo 170 metų jubiliejus. Šios istorinės šventės rėmėjas – Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas. Įstabi nuo 1676 metų pirmųjų dominikonų vienuolių įkurto Palėvenės Šv. Domininko vienuolyno ir bažnyčios – vienintelio Aukštaitijoje vėlyvojo baroko architektūros ansamblio istorija. Ne kartą nukentėjęs karų metu, nuo XVIII a. pabaigos išlikęs Palėvenės bažnyčios interjeras su aštuoniais altoriais yra vienas originaliausių vadinamojo liaudiškojo baroko pavyzdžių Lietuvoje. XVIII – XIX a. Šv. Domininko vienuolynas buvo kultūros, mokslo, meno židinys Aukštaitijoje. Nuo 1798 m. čia buvo rengiamos filosofijos ir retorikos studijos, teologijos kursas. Vienuolynas turėjo biblioteką, kurioje buvo sukaupta arti tūkstančio vertingų leidinių. Prie vienuolyno įsteigtoje mokykloje, kurioje mokėsi vienuoliai novicijai ir civiliai jaunuoliai, studijavo ir iš šio krašto kilęs įžymus architektas Laurynas Gucevičius. XIX a. blaivybės sąjūdį Palėvenės miestelyje pradėjo vyskupas Motiejus Valančius. 

    Sąskrydis Palėvenėje 2019        Svarbių istorinių įvykių minėjimas sulaukė didelio bendruomenės, šventės dalyvių susidomėjimo. Po Šv. Mišių Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje, Anykščių kamerinio choro „Salve Cantus“ koncertinės programos metu skambėjo vyskupo Antano Baranausko ir 1863-iųjų metų sukilėlių giesmės. Karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ nariai atkūrė 1863-iųjų metų sukilėlių stovyklavietę, Anykščių kultūros centro istorinių šokių studijos „Baltoji pavana“ šokėjai supažindino su renesanso epochos šokių kultūra. Vyko dokumentinio filmo „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“ premjera (režisierius Tadeušas Bistramas).

            Istorijos metraštį rašome kiekvieną dieną, tad prisimindami, gerbdami, saugodami praeities laiką kuriame ir šių dienų Lietuvą. 

(daugiau…)